Nieuws

Algemene Ledenvergadering VSCO'61

maandag 28 mei 2018

Het bestuur van ’61 roept haar leden op tot het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING op MAANDAG 28 mei 2018 in het clubgebouw op sportpark De Heughte aan de Zwarteweg 15 te Oosterwolde, aanvang 20.00 uur.

AGENDA ALV 28 mei 2018

1. Opening

Inleiding door de voorzitter en vaststellen van de agenda

2. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering d.d. 13 november 2017

De notulen van deze vergadering kunnen vanaf maandag 14 mei t/m zaterdag 26 mei 2018 worden opgevraagd bij het secretariaat per e-mail. Adres: j.kragt@vsco.nl.

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Verenigingsplan 2018-2020

  • Bespreking Verenigingsplan
  • Wat is gerealiseerd in 2017 en wat is aangepast/toegevoegd aan activiteiten.

Het verenigingsplan is vanaf maandag 14 mei 2018 t/m zaterdag 26 mei 2018 op te vragen bij het secretariaat per e-mail. Adres: j.kragt@vsco.nl

5. PAUZE


6. Contributieverhoging


7. Toelichting stand van zaken plan Hart van Oosterwolde


8. Rondvraag

U wordt verzocht eventuele vragen vooraf schriftelijk in te dienen bij de secretaris. Uiterste inlevering is 26 mei om 18:00 uur.

9. Sluiting door de voorzitter

19/01 12:00 VSCO '61 VR1 - ZVV '56 VR2
26/01 14:30 VSCO '61 1 - Lelystad '67 1
02/02 14:30 Valleivogels 1 - VSCO '61 1
02/02 12:30 Prins Bernhard 2 - VSCO '61 4
02/02 14:30 VSCO '61 6 - IJVV 6
02/02 14:30 VSCO '61 7 - Oene 4
02/02 14:30 VSCO '61 8 - Nunspeet 6

Hoofdsponsor

Prins Bouw B.V.