Nieuws

Vrijwilligerscommissie trapt 2019 af in nieuwe samenstelling

donderdag 27 december 2018

De vrijwilligerscommissie trapt het jaar 2019 af in een nieuwe samenstelling. In de tweede helft van 2018 heeft voorzitter Jochem Schreurs de commissie weten uit te breiden met Tjalke Schuurmans, Niels van Os, Yannick Bruijnes en Gerrit van ’t Veen. Hiermee is de commissie sinds lange tijd weer op volle sterkte en dit geeft tevens de mogelijkheid om met nieuw elan en vol enthousiasme alvast enkele acties in gang te zetten.

De nieuwe commissieleden willen de eerste helft van 2019 gebruiken om de commissie opnieuw op de kaart te zetten en bekendheid te creëren binnen de vereniging. Belangrijkste doel is inventariseren waar de behoefte van vrijwilligers ligt en welke kansen er op dit gebied zijn.

Inventarisatie
Binnenkort zullen de voorzitters van alle commissies binnen de vereniging uitgenodigd worden voor een gesprek om te bespreken wat er leeft binnen de betreffende commissie en te horen welke behoeftes er zijn. Dat kan gaan over mensen en middelen.

Attentie
Begin 2019 zal aan alle vrijwilligers binnen de vereniging een kleine attentie overhandigd worden als blijk van waardering voor de inzet. Zonder deze inzet zou de vereniging er niet zo goed voor staan als op dit moment het geval is.

Vrijwilligersavond
In mei 2019 zal de traditionele vrijwilligersavond georganiseerd worden. Locatie en thema blijven nog een verrassing, maar de commissie heeft hierover al ideeën en komt hier later op terug.

Schroom als vrijwilliger niet om op één van de leden van de commissie af te stappen als je een idee hebt of iets wilt delen.