Nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Club van 100 VSCO’61

vrijdag 22 november 2019

Vrijdagavond 29 november 2019 vindt om 20.00 uur de najaarsledenvergadering van de Club van 100 VSCO’61 plaats. Alle leden worden daarvoor van harte uitgenodigd. De locatie zal zoals gebruikelijk het clubgebouw op sportpark De Heughte zijn.

AGENDA

  1. Opening door de voorzitter
  2. Mededelingen
  3. Vaststellen notulen d.d. 24-05-2019
  4. Financiën
  5. Projecten
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

Eventuele suggesties omtrent de ondersteuning van projecten kunnen bij de bestuursleden schriftelijk via mail aan hvanos@vanzon-arbeidsbemiddeling.nl kenbaar gemaakt worden. Enig vooronderzoek v.w.b. de kosten van een project en de realisatie hiervan wordt op prijs gesteld.

Na de vergadering zal er voldoende tijd zijn om onder het genot van een hapje en drankje elkaar bij te praten. Het bestuur van de Club van 100 rekent dan ook op uw komst. Aspirant-leden zijn van harte welkom als toehoorder de vergadering bij te wonen.

Met een vriendelijke sportgroet.

Henk van Os (voorzitter) hvanos@vanzon-arbeidsbemiddeling.nl
Gerrit Kroon (secretaris) bellasmeelboks@hotmail.com
Wim Korenberg (penningmeester) w.korenberg@chello.nl
Jan Visch (bestuurslid ledenwerving) janvisch2@gmail.com