Nieuws

Cursus EHBSO en AED

zaterdag 14 september 2019

Begin 2019 is er een oproep gedaan voor het volgen van een cursus gericht op Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen, bediening van de AED en risicovermijding en -beheersing in en om de kantine/keuken. Omdat het vinden van een docent/instructeur vertraging opliep, heeft het allemaal wat langer geduurd. Inmiddels is er een gesprek gevoerd met iemand, die deze cursus kan (laten) verzorgen.

Het ligt in de bedoeling binnenkort deze cursus te organiseren. Vooraf is ons geadviseerd nog een nadere inventarisatie te houden. We kunnen namelijk een instructie laten verzorgen van 1,5 à 2 uur, waarin reanimatie en de bediening van de AED aan de orde komt. De tweede mogelijkheid is een compleet programma (EHBSO, AED en bediening AED) van 4 uur, waaraan een certificaat is verbonden. Daarnaast willen we ook nog graag weten wie binnen onze vereniging al in het bezit is van dit certificaat (bijvoorbeeld via zijn of haar werkgever).

In eerste instantie hebben zich circa 15 personen opgegeven. Een mooi aantal, maar omdat het belangrijk is een zo veilig mogelijk sportklimaat te bevorderen op het sportpark, benaderen we alle leden van onze vereniging en daarnaast verschillende groepen van vrijwilligers. Te weten: de huidige EHBSO'ers, clubscheidsrechters, kantinepersoneel, leiders senioren en leiders/trainers jeugd.

Eventuele hieraan verbonden kosten komen voor rekening van VSCO'61.

Opgave en reactie graag vóór 21 september 2019 via een van de volgende emailadressen: b.schreurs@vsco.nl of h.pap@vsco.nl

Bij opgave/reactie graag aangeven:

  • Ik meld me aan voor de instructie reanimatie/bediening AED (1,5 à 2 uur)
  • Ik meld me aan voor de complete instructie (4 uur met certificaat)
  • Ik ben in het bezit van een certificaat via mijn werkgever of anderszins (meld me wel/niet aan voor de instructie)

We hopen dat iedereen hier het belang van inziet en rekenen op een hoge opkomst!

Met vriendelijke groet,
Ben Schreurs, voorzitter