HOE WORD IK LID?

Beste nieuwkomer,

Op deze pagina tref je allerlei informatie en formulieren aan als het gaat om het lidmaatschap van VSCO'61.

Door middel van dit schrijven willen wij jou voorstellen aan onze vereniging. VSCO’61 betekent Verenigde Sportclub Oosterwolde. Op 24 augustus 1961 richtten vijf Oosterwoldenaren VSCO’61 op met als doel het realiseren van een omnivereniging, waarin verschillende sporten waren ondergebracht.

Op dit moment kunnen wij constateren dat de voetbalvereniging als enige tak is blijven bestaan, die dan ook door de jaren heen een sterke groei heeft meegemaakt. VSCO’61 telt meer dan 650 leden. Aan de competitie doen senioren, dames, junioren, pupillen en mini-pupillenteams mee.
Verder spelen ook nog enkele teams in de zaal. De clubkleuren zijn geel en zwart. VSCO’61 speelt op het mooie sportpark De Heugthe en heeft vier speelvelden en een trainingsveld. Wij hebben een prachtige kantine en verder beschikken wij over de noodzakelijke kledingaccommodatie, die onlangs is gemoderniseerd en uitgebreid.
Het bestuur bestaat uit negen personen en wordt ondersteund door diverse commissies en andere overlegstructuren, zoals jeugdbestuur, de technische, toernooi- en vele andere commissies. Ons clubmagazine heet VSCO’61 Nieuws en we hebben een fantastische presentatiegids.

Jij hebt nu een kleine indruk gekregen van onze vereniging. We hopen dat het voldoende is om lid te worden. Wees welkom als lid van VSCO'61!

Lees hieronder hoe één en ander in zijn werking gaat. 

Allereerst vind je hieronder het reglement en contributie lidmaatschap. Verder is er een aanmeldingsformulier, inclusief machtigingskaart beschikbaar. Je kunt dit uitprinten, rustig bekijken, invullen en opsturen. Dat doe je als volgt: Mail het ingevulde formulier naar ledenadministratie@vsco.nl of stuur het op naar VSCO'61, Zwarteweg 15 t.a.v. Jan Kragt, 8097 PR Oosterwolde.

Meer informatie of vragen? Neem contact op met de secretaris van VSCO’61 Jan Kragt.

Reglement lidmaatschap
 
Aanmeldformulier lidmaatschap
 
Machtigingsformulier SEPA
 

Jeugdfonds Sport & Cultuur